Escape room per nens escoles

Escape room escoles

Vivint l'aprenentatge! Què fem?

En els darrers anys l'escola està en un procés de canvi que col·loca a la neurociència com a eix vertebrador de l'aprenentatge de l'alumnat.
Així doncs, des dels centres sorgeix la necessitat de crear espais adequats on els alumnes puguin desenvolupar el seu aprenentatge d'una manera més competencial, creativa i vivencial.

Els jocs d'escapisme són una activitat de gamificació que encaixen perfectament dins d'aquest paradigma.
Des de ROOMESCOLA hem creat un joc d'escapisme adreçat únicament a escoles per alumnes de cicle superior de primària, competencial, basat en valors i en les intel·ligències múltiples.

Nosaltres ens encarreguem del muntatge amb tot l'equipament material i escenogràfic, desenvolupament de l'activitat, acompanyament dels alumnes, orientació al professorat i guia del joc.